Buitenplaats Bokkenburg

Ligging

Schiedam - Vlaardingerdijk 50

Geschiedenis

De buitenplaats was gelegen ten noordwesten van de Hoogen Maasdijk en was eigendom van het echtpaar Jacobus van Waterschoot van der Gracht (1759 - 1853) en Anna Cornelia Nolet (1770 - 1835). Jacobus was medicinale docter in Schiedam.

Op 28 september 1849 werd de buitenplaats door notaris Jean Maria Antoine Cazaux, als gemachtigde van Jacobus van Waterschoot vander Gracht, in het logement Doelen geveild. De dokter zelf, inmiddels weduwnaar en 90 jaar oud, verbleef bij zijn dochter in Ixelles bij Brussel.

De buitenplaats werd als volgt omschreven: "tuin met tuinhuis, plantsoen en erve gelegen en staande even buiten de Vlaardingsche Poort der Stad Schiedam onder de gemeente Nieuwland, belend ten zuidoosten den Hoogen Maasdijk, ten noordwesten Cornelia Oosterveer, ten noordoosten denzelfden en ten zuidwesten den Heer Hieronimus van der Burch van Spieringshoek, op den perceelsgewijze kadastralen legger der gemeente Nieuwland voorkomende onder de Nommers 326 Hakhout, 327 Hakhout, 328 tuin met tuinhuis en 329 Huis en erf tezamen ter groote van twee en tachtig Roeden, acht en zeventig Ellen".

Het hoogste bod op de nummers 1 en 5 was ƒ 2.400,--, werd uitgebracht door Albertus Johannes Walraven. Een week later, op 5 oktober werd Bokkenburg met ƒ 350,-- gemijnd door Wilhelmus Adrianus van der Burg. Deze kocht het perceel samen met Theodorus Zoetmulder en Johannes Wenneker, als kerkmeesters van de Rooms Catholieke Gemeente te Schiedam, voor ƒ 2.750,-- ten behoeve van een R.K.-begraafplaats.

In 1851 werd aan G. Thussen en Zn. uit Rotterdam opdracht gegeven voor het maken van een plan voor een begraafplaats.

Bewoners

  • - 1849 Jacobus van Waterschoot van der Gracht x Anna Cornelia Nolet
  • 1835 - 1849 Jacobus van Waterschoot van der Gracht
  • 1849 - Wilhelmus Adrianus van der Burg

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • R.K. begraafplaats

Opengesteld

  • Vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 

Foto's © Albert Speelman 2024

@