Buitenplaats Rustenburg

Ligging

Schiedam - Lange Nieuwstraat 55

Geschiedenis

Omstreeks 1658 werd "aan de erf aan de Nieuwe Haven omtrent de varkensbrug" het kruithuis gebouwd. De gemeente Schiedam kocht het in 1706. Op 26 juni 1734 verkoopt de gemeente het voormalig kruithuis met erven aan Nicolaas Elias voor een bedrag van 5.000 gulden. Hij was getrouwd met de regentendochter Hillegonda Bosschaert. Het kruishuis werd afgebroken en er voor in de plaats liet hij een buitenplaats, gelegen op het Nieuwwerck op "seeckere huysinge en erve, sijnde voor deze geweest een kruitmagasijn", bouwen die hij de naam Rustenburg gaf. Het gebied, waar later onder andere de Plantage zou komen, was ontstaan ten gevolge van het graven van de Nieuwe Haven en was een soort schiereiland geworden dat omgeven was door de Buitenhaven, de Nieuwe Haven en Westvest.

In 1751 overleed zijn vrouw Hillegonda. Hij overleed in 1752. Zijn erfgenamen verkochten een jaar na de dood van Nicolaas de fraaie buitenplaats aan mr. Diederik Christiaan Pielat voor 15.000 gulden. Later werd de familie Van Bulderen eigenaar van Rustenburg.

Uit de nalatenschap van Leonardus Den Beer werd het in 1810 verkocht aan Jacobus Tromer en tenslotte aan Hendrik de Koning.

De laatste koopakte dateert van 1811 toen het voor afbraak voor 9.800 gulden werd verkocht aan Jan Pols. Pas in 1854 werd een nieuw huis gebouwd in de siertuin aan de oostzijde van Rustenburg in opdracht van C. W. Walraven, koopman. Deze verkoopt het pand in 1857 aan Leonard Wilhelmus Jansen, commissionair in assurantiën, koloniale waren en gedestilleerd die er tot zijn dood in 1893 woont. In 1920 werd na een grondige verbouwing het hoofdbureau van Politie in het pand gevestigd tot 1990 waarna het ruim 10 jaar leeg stond.....

Bewoners

 • 1734 - 1752 Nicolaas Elias x Hillegonda Bosschaert
 • 1752 - 1753 erfgenamen van Elias
 • 1753 - Diederik Christiaan Pielat
 • - familie Van Bulderen
 • - 1810 Leonardus Den Beer
 • 1810 - Jacobus Tromer
 • - 1811 Hendrik de Koning
 • 1811 - Jan Pols
 • 1854 - 1857 C.W. Walraven
 • 1857 - 1893 Leonard Wlhelmus Jansen
 • 1920 - 1990 hoofdbureau van Politie

Huidige doeleinden

 • Onbekend

Opengesteld

 • Vrij toegankelijk
 • Onbekend

Foto's © Albert Speelman 2024

@