Buitenplaats Spieringshoek

Ligging

Schiedam

Andere benaming

Spieringerhoek

Geschiedenis

De naam Spieringshoek is afgeleid van een grondeigenaar met de voornaam Spiering, die eind 13e begin 14e eeuw in de directe omgeving van Schiedam land bezat. In 1416 erfde Goeswijn van der Lede een aanzienlijk complex land met de naam Spieringshoek van zijn invloedrijke vader Dirc Zay, geldschieter van de graaf van Holland en de heren van Wassenaar. Wanneer Goeswijn in 1421 overlijdt, noemt zijn zoon Adriaan zich 'van Spieringshoec', wat er op duidt dat het inmiddels een bewoonbaar goed was geworden. In 1427 is voor het eerst sprake van het 'huyse ... geheten Spierincxhouck'. In de 16e en 17e eeuw wisselt het goed enige malen van eigenaar, terwijl het huis rond 1575 tijdens de 'Spaanse troubelen' gesloopt zal zijn.

Na de verwoesting zal het in bescheiden vorm zijn herbouwd, als een boerenhoeve met een tijdelijke verblijfplaats voor de eigenaar. Tijdens de zomer kan met zijn familie de stad ontvluchten en in de herenkamer c.a. vertoeven. De buitenplaats moet rodn 1730-1740 opnieuw zijn opgetrokken in opdracht van mr. Reyer van der Burch. Het was een buitenplaats van allure. Het gebouw zelf was groot, twee traveeën groter dan bijvoorbeeld Het Hof in Vlaardingen.

Omstreeks 1850 is de buitenplaats gesloopt.

Bewoners

  • - mr. Reyer van der Burch
  • Diderik van der Burch van Spieringshoek

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Muisis 2010 nummer 3 - "Spieringshoek; buitenplaats krijgt een gezicht" - pag 21-23

Foto's © Albert Speelman 2023

@