Buitenplaats Wijchgelsheim

Ligging

Schildwolde

Andere benaming

Schattersum

Geschiedenis

Tot 1822 stond op deze plek de veenborg Schattersum en was in het bezit van de bestuursfamilie Wijchgel. Na het overlijden van de eigenaren Hendrik Lodewijk Wijchgel en Hillegonda Hermanna Geertsema rond 1789 komt de veenborg in handen van zoon Jan Geertsema Wijchgel (1758-1820), vrederechter te Appingedam. Jan Geertsema's oudste zoon, eveneens Hendrik Lodewijk Wijchgel, wordt na zijn overlijden in 1820 eigenaar van de veenborg.

De broer van Jan Geertsema Wijchgel, Hendrik Louis Wijchgel (1757-1830), was door zijn huwelijk met Harmanna van Gesseler (1757-1797) heer van Lellens geworden. Zijn gezin is door Gerard de San geportretteerd. Zijn dochter Hillegonda Louisa Wijchgel van Lellens (1791-1857) trouwde met neef Hendrik Lodewijk Wijchgel van Schildwolde waardoor het Huis te Lellens en Wijchgelsheim in bezit van de familie Wijchgel kwamen. Rond 1822 lieten zij de veenborg Schattersum afbreken en bouwden op dezelfde plek de buitenplaats Wijchgelsheim.

De buitenplaats werd in 1880 afgebroken.

 

 

Bewoners

  • - ca 1789 Hendrik Lodewijk Wijchgel x Hillegonda Hermanna Geertsema
  • ca 1789 - 1820 Jan Geertsema Wijhgel
  • 1820 - Hendrik Lodewijk Wijchgel x Hillegonda Louisa Wij

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Nota Archeologiebeleid Gemeente Slochteren - Libau, afdeling archeologie 2010
  • Website No.ordpeil

Foto's © Albert Speelman 2024

@