Buitenplaats Hodenpijl

Ligging

Schipluiden - Tramkade 19

Geschiedenis

De woning wordt al vermeld in 1561, namelijk in de register van de Tiende Penning van Hodenpijk, een onroerend goed belasting. In 1634 wordt het verkocht door Cornelis Claesz. van Overgaeu en Willem Rochusz. aan mr. Maerten Paets, echtgenoot van Sophia van Wouw.

De oorspronkelijke boerderij Hodenpijk werd uitgebouwd tot buitenhuis voor de weduwe Van Wouw (Machtelt van Leijningen) en haar dochter Sophia van Wouw.

Tot 1763 bleef het huis in handen van de familie Van Wouw, waarna het bezit werd gekocht door Willem van den Bosch uit Schipluiden. In 1765 kocht Jan van den Bosch het gehele bezit. Zijn zoon Frank van den Bosch krijgt de buitenplaats in 1813 in bezit. In 1833 wordt het geveild en komt het in bezit van Dirk Jacobsz. Ammerlaan. Hij brengt het huis Hodenpijl zoveel mogelijk in oude staat terug en liet de oude stallen afbreken en vervangen door twee pakhuizen. Hier oefent hij de boterhandel uit.

Na het overlijden van Dirk Jacobsz. Ammerlaan in 1880 blijft de familie op het huis wonen. Jacobus Ammerlaan (1838 - 1892) zet hier het boerenbedrijf voort. Hij wordt opgevolgd door zijn Jacobus Ammerlaan (1873 - 1936). In 1936 komt het geheel in bezit van Jan Olsthoorn. In 1971 wordt een neef van Jan Olsthoorn, Jan van Adrichem (1923 - 1997), eigenaar van de buitenplaats. Hij was gehuwd met Jeanna Ammerlaan. Later krijgt haar broer Jacobus het boerderij gedeelte in bezit. In 2006 verkoopt hij deze gebouwen aan Dirk Post, gehuwd met Tilly Kleijweg.

Bewoners

 • - 1634 Cornleis Claesz. van Overgaeu en Willem Rochusz.
 • 1634 - mr. Maerten Paets x Sophia van Wouw
 • - 1763 familie Van Wouw
 • 1763 - 1765 Willem van den Bosch
 • 1765 - 1813 Jan van den Bosch
 • 1813 - 1833 Frank van den Bosch
 • 1833 - Dirk Jacobsz. Ammerlaan
 • 1936 - Jan Olsthoorn
 • 1971 - Jan van Adrichem x Jeanna Ammerlaan
 • - 2006 Jacobus
 • 2006 - Dirk Post x Tilly Kleijweg

Huidige doeleinden

Opengesteld

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@