Buitenplaats Bleykzicht

Ligging

Schuddebeurs - Donkereweg 58

Andere benaming

(Bleijkzicht), Buitenrust

Geschiedenis

Het huis bestaat uit een in opzet laat 18e eeuwse eenlaags voorbouw met een galerij op vier kolommen en een ondiepe tweelaags achterbouw.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zeeland

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@