Buitenplaats Mon Plasir

Ligging

Schuddebeurs - Donkereweg 72

Geschiedenis

Omstreeks 1750 werd het huis verbouwd door mr. Anthonie Ockerse, burgemeester van Zierikzee. Als uitgangspunt was een hofstede die al in de 16e eeuw voorkwam.

Het huidige landhuis dateert uit de eerste helft van de 19e eeuw. Aan een van de zijkanten is een veelhoekige tuinkamer gebouwd.

Van de geometrische tuinaanleg zijn enkele restanten behouden bij de omvorming van het park rond 1830 in landschappelijke stijl.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Historische Buitenplaatsen in particulier bezit.
  • Monumenten in Nederland - Zeeland

Foto's © Albert Speelman 2024

@