Buitenplaats Noordhout

Ligging

Serooskerke - ten zuiden van de dorpskern, langs de Noordweg

Geschiedenis

In het tweede kwart van de 13e eeuw werd werstelijk van Serooskerke het klooster Soetendale of Mariëndaal gesticht. De proost van dit nonnenklooster ou volgens de overlevering op Noordhout gewoond hebben.

Het is aannemelijk dat het huis, toen nog niet de naam Noordhout gehad zal hebben, bij de Walcherse beroerten van 1570 tot 1572 zwaar beschadigd is door herhaalde plunderingen door zowel rondtrekkende geuzen- en roversbenden als Spaanse huursoldaten. Op de plaats van de ruïne verrees aan het eind van de 16e of begin 17e eeuw een nieuw huis, mogelijk met gebruikmaking van oude materialen of bouwfragmenten.

In 1630 was het eigendom van jonkheer Andriaen Manmaecker.

Het buitenverblijfje was vermoedelijk niet meer dan een klein huis mey moestuin, boomgaard en eventueel wat produktiebos. Op 14 april 1684 werd het verkocht door de erven Van der Ucht aan Abraham Bisschop. Hij werd op diezelfde dag ambachtsheer van Serooskerke, welke heerlijkheid hij kocht van de erfgenamen van Jacob Frederik van Tuyll van Serooskerke.

In 1713 overlijdt de heer Bisschop en laat de buitenplaats na aan zijn gelijknamige zoon Abraham. In 1723 werd de docher Hortensia Bisschop eigenaresse van de buitenplaats, die zij in 1732 naliet aan haar neef Jan Abraham Thielenus.

Op 6 oktober 1736 werd het verkocht aan Dirk Macaré, baljuw van Middelburg. Hij huwde in 1746 met Catharina Elisabeth Cau. Zij woonden tot de dood van Dirk, op 16 september 1774, op de buitenplaats.

De buitenplaats werd verkocht aan Catharina Cornelia Steengracht, weduwe van Johan van de Perre. De aankoop van de buitenplaats was vermoedelijk een geldbelegging geweest. Zij verhuurde het aan een heer Bouwens uit Middelburg. Na haar dood in augustus 1775 werd de buitenplaats toebedeeld aan haar zoon Paulus Ewaldus van de Perre. In 1781 heeft hij de buitenplaats verkocht aan Egbert Philip van Visvliet.

Na het overlijden van de heer Van Visvliet in 1799 werd de buitenplaats verkocht aan Joachim Assuerus Schorer. Zijn echtgenote was Maria Cornelia Radermacher, dochter van Daniël Radermacher, bewoner van Poppenroede-Ambacht.

Na de dood van Joachim in 1823 werd zijn zoon Pieter Nicolaas Schorer eigenaar van de buitenplaats. Pieter was getrouwd met Jacoba Susanna Rethaan Macaré, familielid van de vorige eigenaar.

Op 18 april 1869 overleed Pieter. Bij de openbare verkoop deden de erfgenamen de buitenplaats over aan de dorpstimmerman, Jan Verhoef. De buitenplaats werd gesloopt en de bossen gerooid.

Bewoners

 • 1630 - jhr. Adriaen Manmaecker
 • 1684 - 1713 Abraham Bisschop
 • 1713 - 1723 Abraham Bisschop
 • 1723 - 1732 Hortensia Benschop
 • 1732 - 1736 Jan Abraham Thielenus
 • 1736 - 1774 Dirk Macaré x Catharina Elisabeth Cau
 • 1744 - 1775 Catharina Cornelia Steengracht
 • 1775 - 1781 Oaulus Ewaldus van de Perre
 • 1781 - 1799 Egbert Philip van Visvliet
 • 1799 - 1823 Joachim Assuerus Schorer x Maria Cornelia Radermacher
 • 1823 - 1869 Pieter Nicolaas Schorer x Jacoba Susanna Rethaan Macaré
 • 1869 Jan Verhoef
 • 1869 sloop van de buitenplaats

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@