Buitenplaats Alsemgeest

Ligging

's-Gravenzande - Maasdijk

Andere benaming

Alsem Geest,

Geschiedenis

Johan Laurentius, advocaat voor het Hof van Holland, koopt in 1669 land bij de woning “Den Alsemgeest”. In hetzelfde gebied koopt hij nog meer land. Met deze aankopen startte de vorming van de buitenplaats. Johan was getrouwd met Lidia Fransdr van Bleijswijck. Vermoedelijk hebben zij de hoeve zelf gebruikt als buitenverblijf. Na het overlijden van Johan in 1680 doet Lidia nog vijf aankopen in het gebied. Zij is in 1696 overleden en was toen ook weduwe van Urbanus Jansz Brontgeest.

Op een kaart uit 1712 werd de buitenplaats 'Alsem Geest' vermeld. Het was de grootste buitenplaats van de twaalf buitenplaatsen die de gemeente 's-Gravenzande toen rijk was. De buitenplaats bestond uit: “Een mooie, zeer plezierige hofstede en woningen, genaamd Alsemgeest, gelegen in Zandambagt even buiten de stad ‘s –Gravenzande. De Hofstede bestond uit een zeer royaal Herenhuis, een tuinmanswoning, twee koetshuizen en een stalling voor zes paarden. Daarnaast had de hofstede boomgaarden, moestuinen, plantage, dreven, lanen, sterrenbossen”. De eigenaar was toen Adriaan Breur (1643-1721). De buitenplaats had een oppervlakte van 50 morgen (ca 40 ha). Na het overlijden van Adriaan in 1721 kwam het in bezit van de Remonstrantse Kerken (via een testament) en die verkochten het in 1721 voor ƒ 13.100 aan Jan Pieter Ravens.

Jan Pieter was secretaris van een diplomaat in het Verenigd Koninkrijk. Hij woonde in Den Haag en had meerdere eigendommen in het Westland. In 1732 biedt hij de buitenplaats te huur aan. Hij splitst het goed in twee delen. In 1762 verkoopt hij land aan de heer Frederik Christoffel Willem Lodewijk Grave van Bijland (1719-1789) voor ƒ 600,00 en in 1766 verkoopt hij de hofstede en de woningen aan de heer Gerlang Jan Doijs, baron van der Does, heere Van Langevelt (1731-1810) voor ƒ 18.000,00. De buitenplaats heeft dan een oppervlakte van 46 morgen.

De buitenplaats heeft in de jaren 1797, 1798, 1803 en 1805 te koop gestaan. In 1798 wordt het zelfs op veilingen aangeboden. In die tijd zal waarschijnlijk de ontmanteling van het park en de verkaveling naar landbouwpercelen zijn begonnen.

Tot 1865 was mr. Cornelis Bastiaan Nederburgh (1790-1865) de eigenaar van de buitenplaats. Hij was in 1825 getrouwd met jonkvrouw Clementia Cornelia Elisabeth Gevers. Na het overlijden van Cornelis is de buitenplaats voor ƒ 39.000 verkocht.

Wat nu rest van de buitenplaats is één gebouw, dat als woonhuis wordt gebruikt.

Bewoners

  • 1669 – 1680 Johan Laurentius x Lidia Fransdr van Bleijswijck
  • 1680 – 1696 Lidia Fransdr van Bleijswijck x Urbanus Jansz Brontgeest
  • <1712 – 1721 Adriaan Breur
  • 1721 Remonstrantse Kerken
  • 1721 – 1766 Jan Pieter Ravens
  • 1766 - Gerlach Jan Doijs baron van der Does
  • - 1865 Cornelis Bastiaan Nederburgh x Clementia Cornelia Elisabeth Gevers

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@