Buitenplaats Vreeburgh

Ligging

's-Gravenzande - Vreeburghlaan

Geschiedenis

De buitenplaats is gesticht op het terrein van het voormalige begijnhof van 's-Gravenzande, het oudste begijnhof van de Noordelijke Nederlanden dat in 1255 voor het eerst werd genoemd. Na de 80-jarige Oorlog werd de begijnhof in beslag genomen door de Staten van Holland. Aan het eind van de 16e eeuw werd het verkocht aan particulieren.

In 1615 komt het huis aan de Vaart in handen van Dirk Gerritsz. Meerman, koopman uit Delft. Zijn zoon François koopt later alle voormalige bezittingen van het Begijnhof op, waarna hij op de plaats een buitenplaats laat aanleggen. Omstreeks 1635 wordt het huis aan de Vaart afgebroken, waarna er op die plaats een nieuw huis wordt gebouwd. De grote kelder, die dateert uit de eerste helft van de 14e eeuw, bleef gehandhaafd en werd opgenomen in het nieuwe huis. Na de vrede van Münster, waarmee de 80-jarige oorlog ten einde kwam, kreeg de buitenplaats de naam Vreeburch.

Via vererving komt de buitenplaats later o.a. in handen van de familie Des Marets.

De buitenplaats is vanaf 1716 eigendom van Adriaan van Vredenburch. Vanaf 1760 laat Gerard van Vredenburch de buitenplaats verfraaien en uitbreiden met nieuwe gebouwen. Hij heeft toen waarschijnlijk een hele serie aquarellen en prenten van de nieuwe buitenplaats laten maken. De grafkelder met het familiegraf van Van Vredenburch is door Gerard gesticht.

In het begin van de 19e eeuw werd de buitenplaats niet meer bewoond en raken de gebouwen in verval. Johan Willem van Vredenburch verkoopt in 1830 de buitenplaats aan Huibrecht van Eendenburg, timmerman te 's-Gravenzande, die de gebouwen opknapt en weer geschikt maakt voor bewoning. Omstreeks 1890 komt het in bezit komt van Johan Boekestein. Die begint hier een slijterij en limonadefabriek.

In 1999 is het pand gesloopt en bleek dat er nog enorm veel sporen van de buitenplaats in het hoofdgebouw aanwezig waren. Zo bleek dat het hoofdgebouw dat Gerard van Vredenburch heeft laten (ver)bouwen nog geheel intact was. Door aangebouwde fabrieksloodsen was het echter niet meer als dat 17e / 18e eeuwse gebouw te herkennen.

Bewoners

 • 1615 - Dirk Gerritsz. Meerman
 • - François Meerman
 • - familie Des Marets
 • 1716 - 1760 Adriaan van Vredenburch
 • 1760 - Gerard van Vredenburch
 • - 1830 Johan Willem van Vredenburch
 • 1830 - 1890 Huibrecht van Eendenburg
 • 1890 - Johan Boekestein

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • Westlands StreekHistorie - "Sloop bedreigt 'Vreeburgh' te 's-Gravenzande", jaargang 6, nummer 1 (januari / februari 1997)
 • Westlands StreekHistorie - "Archeologisch onderzoek Begijnhof te 's-Gravenzande", jaargang 8, nummer 3 (augustus 1999)

Foto's © Albert Speelman 2024

@