Huis Boschoord

Ligging

Sint Nicolaasga (Sint Nyk) - Huisterheide 1

Geschiedenis

Dit landhuis is gebouwd in 1757 voor Tjarda van Starkenborch Stachouwer, heer van Rijsbergen, ter vervanging vanhet huis Binnendijken. Rond 1860 kreeg het zijn huidige aanzien en flankerende aanbouwen.

Bewoners

  • 1870 - B. van Welderen baron Rengers

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2024

@