Buitenplaats Hoosden

Ligging

Sint-Odiliënberg - Hoosden 1

Andere benaming

Hoesteijn

Geschiedenis

In 1510 werd het voor het eerst vermeld als Hoesteijn. Het was in handen van de aanzienlijke familie Van Baerle-Kriekenbeek, die sinds de 15e eeuw tevens het nabijgelegen huis Overen in bezit had. De beide bezittingen bleven tot in de 17e eeuw in bezit van de familie. Anna van Baerle, de ongehuwde dochter van Edmond van Baerle en Agnes van Eyl, besloot in 1637 op tachtig jarige leeftijd haar bezit 'Kleyn Oosten' aan de paters vanhet jezuïetencollege te Roermond te schenken. De paters wisten door koop en ruil hun nieuwe bezit te vergroten en lieten een buitenhuis op het landgoed bouwen. Zij gebruikten het huis voor ontspanning, studie en meditatie. Na de opheffing van de jezuïetenorde in 1773 werd Hoosden als domeingoed in het Staatse drostambt Montfort eigendom van het huis Oranje-Nassau.

In 1798 kocht Pieter François Heyligers het goed, dat in 1819 werd doorverkocht aan luitenant-kolonel J.J.L. van den Broeck. Hij zou omstreeks 1835 de nieuwe pachthoeve Posberg stichten. Zijn echtgenote Ida Janssens had uit een eerder huwelijk een dochter en zij erfde het landgoed. Deze Charlotte de Leissègues was gehuwd met Herman Geradts. De familie Geradts is sindsdien eigenaar gebleven.

Bewoners

  • 1510 - familie Van Baerle-Kriekenbeek
  • - ca 1637 Anna van Baerle
  • ca 1637 - 1773 paters van de jezuïetenorde
  • 1773 - huis Oranje-Nassau
  • 1798 - 1819 Pieter François Heyligers
  • 1819 - J.J.L. van den Broeck x Ida Janssens
  • - Charlotte de Leissègues x Herman Geradts
  • - familie Geradts

Huidige doeleinden

Particuliere bewoning

Opengesteld

Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000 - 1800)

Foto's © Albert Speelman 2023

@