Buitenplaats Watersley

Ligging

Sittard - Watersley 1

Geschiedenis

De familie Van Abtshoven had in het begin van de 16e eeuw de hoeve Watersley, een leen van Born, in handen. Omstreeks 1538 trouwde Ida van Abtshoven met Jan van Hilst en het bezit ging over op het geslacht Van Hilst. Via de vrouwelijke lijn vererfde het goed na anderhalve eeuw in de familie Van Nootstock.

Omstreeks 1750 werd het verkocht aan de Maastrichtse schepen Arnold Godfried Loyens en zijn vrouw Marie Delhougne. Al snel na hun aankoop lieten zij het landhuis Watersley bouwen.

In 1868 werd de familie Pijls uit Schinnen eigenaar. Zij verhuurden het aan de Duitse franciscanen en later aan de Franse congregatie vanhet Heilig Hart. In 1895 kochten de Duitse franciscanen het goed. De buitenplaats werd fors uitgebouwd en de paters startten er een internaat voor Duitse gymnasiasten. In 1967 werd het opgeheven. Het huis werd verkocht aan de Paulusstichting, die er een centrum voor dienstverlening aan verstandelijke gehandicapten vestigde. Na een fusie in 2003 is de Stichting Pepijn en Paulus eigenaar.

Bewoners

  • - familie Van Abtshoven
  • - familie Van Hilst
  • - familie Van Nootstock
  • 1750 - Arnold Godfried Loyens x Marie Delhougne
  • 1868 - 1895 familie Pijls
  • 1895 - 1967 Duitse franciscanen
  • 1967 - 2003 Paulusstichting
  • 2003 - 2009 Stichting Pepijn en Paulus
  • 2009 - Stichting Pergamijn

Huidige doeleinden

Onbekend

Opengesteld

Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000 - 1800)

Foto's © Albert Speelman 2024

@