Buitenplaats Bleyendaal

Ligging

Soest - de buitenplaats heeft dicht bij de Oude Kerk gelegen.

Geschiedenis

De buitenplaats heeft een middeleeuwse oorsprong. Vermoedelijk stond hier oorspronkelijk een houten boerderij, die op een onbekend tijdstip werd uitgebreid met een stenen aanbouw. In 1617 is er sprake van de 'halven steenen Camere met allen haren toebehoren met halff die hoffstede ende hoff genaempt Bleijendael'. De Amsterdamse uitgeefster Susanna Veselaer, die het boekbedrijf van haar overleden echtgenoot Jan Jacobsz. Schipper had overgenomen, wordt omstreeks 1700 genoemd als bewoner van wat dan wordt aangeduid als de lusthof Bleijendaal.

Latere bezitters waren Anthonie Jacob Schutter, maire van Soest van 1810 tot 1813, en Frans Pieter Muysken. Hij heeft het huis omstreeks 1875 laten afbreken.

Bewoners

  • 1700 - Susanna Veselaer
  • Anthonie Jacob Schutter
  • - 1875 Frans Pieter Muysken

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Soest, geschiedenis en architectuur.

Foto's © Albert Speelman 2023

@