Buitenplaats Heuvel en Dael

Ligging

Soest - Birkstraat 84

Andere benaming

Vosseveld

Geschiedenis

De buitenplaats werd in 1654 aangelegd op de plaats van een boerderij, die de Amsterdamse bankier Guillelmo Bartolotti - een zwager van Joost Baeck - in 1653 had gekocht.van de erfgenamen van jhr. Ernst van Reede. De naam van de buitenplaats verwees niet alleen naar de reliëfrijke omgeving, maar ook naar Bartolotti's oorspronkelijke familienaam Van der Heuvel. Uit een inventaris van 1664 bestond het huis uit een souterrain, een hoofdverdieping en een grote zolder; de bijgebouwen bestonden uit een bouwhuis, stal en schuur en een poortgebouw.

In 1669 wordt de buitenplaats bezocht door Constantijn Huygens jr. en maakte er een 'groene Wandeling door Tuijnen, Parck en Dreven'. Guillelmo's dochter Jacoba Victoria Bartolotti (1639 - 1718), trouwde in 1686 met de diplomaat en oud-burgemeester van Amsterdam Coenraad van Beuningen. Na een rampzalige huwelijk, dat eindigde met het overlijden van Van Beuningen in 1693, vestigde zij zich op haar geliefde buitenplaats Heuvel en Dael in Soest. In 1718 is zij hier ook overleden.

In 1735 werd de buitenplaats verkocht aan Joachim de Swart, wiens weduwe de toen al vervallen buitenplaats in 1759 verkocht.

Tot aan het begin van de 20ste eeuw bleef de oorspronkelijke rechthoekige aanleg intact. Er stond toen een omgrachte boerderij met de naam Vosseveld. Nadat deze boerderij is gesloopt is het grootste deel van de voormalige buitenplaats verkaveld ten behoeve van villabouw.

In 1920 liet jhr. P.J.H. Röell uit Utrecht op de plaats van het buiten een nieuw herenhuis bouwen, genaamd Vosseveld. Het ontwerp van het huis was van de architect D. Saal Czn uit Alkmaar. Het pand kwam daarna snel in het bezit van de verenigig 'Trein 8.28 H.IJ.S.M.' die het in gebruik nam als vakantiekolonie voor 'zieke en zwakke kinderen uit de mindergegoede klasse'.

In 1937 wordt het pand opnieuw verbouwd ditmaal naar een ontwerp van D. Saal. In 1949 volgde opnieuw een verbouwing en een restauratie naar ontwerp van de architect C. de Geus uit Amsterdam. In de jaren zeventig van de 20ste eeuw kwam het pand in het bezit van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, het latere UMC, dat hier de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie vestigde.

Bewoners

  • 1654 - Guillelmo Bartolotti x Jacoba van Erp
  • - 1718 Jacoba Victoria Bartolotti
  • 1735 - Joachim de Swart
  • - 1759 weduwe van Joachim de Swart
  • 1920 - jhr. P.J.H. Röell
  • - Trein 8.28 H.IJ.S.M.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Het huis Heuvel en Dael is verdwenen. Op de plaats staat nu het landhuis Vosseveld.

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Soest, geschiedenis en architectuur.

Foto's © Albert Speelman 2021

@