Buitenplaats Middelwijk

Ligging

Soest - Kerkpad ZZ 50

Geschiedenis

Op de plaats van de pastorie werd in 1757 het huis Middelwijk gebouwd. Het werd als eerste bewoond door Ambrosius Justus Zubli, geboren op 4 oktober 1751 te Rio de Berbice. Hij trouwde op 24 april 1778 met Maria Louisa Loofs in Amsterdam. Zubli was dichter en patriot, lid van de (Bataafse) Nationale Vergadering van 1796 tot 1799. Op 4 september 1801 hertrouwde hij (was ondertussen weduwnaar) met Everharda Cornelia Maria Hoogvliet.

In 1808 verviel het huis aan zijn schoonzoon Johan Jacob Patyn. Hij was getrouwd met de dochter van Ambrosius, C(ornelia) G(eertruy) Zubli. Deze verkocht het huis in 1814 voor ƒ 7000,00 aan Frans Pieter Offerman.

Frans was getrouwd met Clara Elisabeth Muysken. Zij woonden alleen in de zomer op de buitenplaats. In de winter woonden zij in Amsterdam. Hij was één van de vijf eerste leden van de Commissie van Weldadigheid en overleed op 21 september 1822.

Clara hertrouwde op 10 juli 1825 met Jan Nicolaas Hilkes en bewoonde de buitenplaats in de zomer. Na het overlijden van Clara op 18 mei 1852 bewoonde Jan zomers nog het huis tot aan zijn overlijden in 1854.

Na het overlijden van Jan kwam het huis in het bezit van Frans Pieter Muysken (1798-1876), lid van de firma Leembruggen, Guepin en Muysken in Amsterdam. Hij was voor de tweede keer getrouwd met Anthonia Maria op den Oort (1803- ).

Jan Coenraad Nachenius (1833-1892), getrouwd met Elsje Maria Muyskens op 26 juli 1862, kwam na het overlijden van Frans Pieter in bezit van de buitenplaats. Het huis werd ingrijpend verbouwd en verfraaid.  Na het overlijden van Jan Coenraad in 1892 bleef zijn weduwe tot haar overlijden in 1904 nog zomers op de buitenplaats wonen.

Joan Henri Nachenius (1863- ), was in 1889 getrouwd met Charlotte Bonebakker. Maar zij overleed al in 1902, erfde het huis in 1904. Hij verkocht het huis in 1908 voor ƒ 34.000,00 aan Alphonsus Maria Leonardus Laurentius Westerwoudt.

De buitenplaats was in de jaren dertig in eigendom van de gebroeders Swager, die het hadden gekocht voor ƒ 80.000,00. De buitenplaats bestond uit “een heerenhuis met centrale verwarming, stal en koetshuis (garage), orangerie, tuinmanswoning, park met vijver, weiland, bouwterrein, moestuin en boomgaard”. De buitenplaats van 3 ha zou in percelen worden verkaveld en als bouwterrein worden verkocht, terwijl de bomen en al het houtgewas zou worden geveild en het huis wordt gesloopt.

In 1936 werd het huis verhuurd aan Edmond de Cneudt. Hij begon in het hoofdgebouw een hand- en tapijtweverij. In 1943, ivm het slechte onderhoud door eigenaar, heeft hij de weverij verplaatst naar een villa aan de Eemnesserweg in Baarn.

Het hoofdgebouw is in 1943 distributiekantoor van Soest geworden. Daarna raakte het in verval. in 1971 werd het huis gesloopt en het omliggende wandelpark werd bestemd voor woningbouw.

Bewoners

 • ca 1800 – 1801 Ambrosius Justus Zubli x Maria Louisa Loofs
 • 1801 – 1814 Johan Jacob Patyn x C.G. Zubli
 • 1814 – 1822 Frans Pieter Offerman x Clara Elisabeth Muysken
 • 1822 – 1825 Clara Elisabeth Muysken
 • 1825 – 1852 Clara Elisabeth Muysken x Jan Nicolaas Hilkes
 • 1852 – 1854 Jan Nicolaas Hilkes
 • 1854 – 1876 Frans Pieter Muysken x Antonia Maria op den Oort
 • 1876 – 1892 Elsje Maria Muysken x Jan Coenraad Nachenius
 • 1892 – 1904 Elsje Maria Muysken
 • 1904 – 1908 Joan Henri Nachenius
 • 1908 - Alphonsus Maria Leonardus Laurentius Westerwoudt
 • - Familie Mooij
 • - Gebroeders J.C. en P. Swager
 •  

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Soest, geschiedenis en architectuur.
 • Ds. J.J. Bos – “Buitenplaats Middelwijk” uit “Van Zoys tot Soest” tijdschrift van de “Historische vereniging Soest”, winter 1985/1986
 • Website www.verdwenensoest.nl

Foto's © Albert Speelman 2024

@