Buitenplaats Vredehof

Ligging

Soest - Park Vredehof

Geschiedenis

Fredericus Johannes Harderwijk (1752-1841), bierbrouwer en later rentenier te Amsterdam, was eigenaar van de buitenplaats Vredenhof en Nieuwerhoek. Hij was getrouwd met Margaretha Post (1764-1825). Na het overlijden van Harderwijk in 1841 is Vredenhof verkocht aan de Amsterdamse koopman B.J. Rothuijs.  

Op 21 maart 1881 werd de buitenplaats verkocht volgens een advertentie van notaris S. Cambier van Nooten te Soest: ”De buitenplaats “Vredehof”, Bestaande in kapitale- en welbetimmerde Heerenwoning, zeer geschikt voor Zomer- en Winterverblijf, Tuinmanswoning, Koetshuis met annexe stalling voor 4 paarden, Koetsierswoning en  Koepel, benevens door de Heer Zocher smaakvol aangelegd Wandelpark, beplant met Fraaije, zware opgaande Boomen, fijne Heesters en Bloemhout, en doorsneden van eene stroomende, zeer schoone en heldere Waterpartij; voorts grooten en vruchtbaren Moestuin met steenen Druivenkast en Bak, dito Kribben, uitmuntende Bouw- en Weilanden, zamen groot 7 hectaren, 33 aren, 25 centiaren, allen aangenaam tegenover elkander gelegen, aan den straatweg van Soestdijk naar Amersfoort, onder de gemeente Soest, in de onmiddelijke nabijheid van Soestdijk en de Baarnsche bossen…”.

Het behoorde toe aan de familie van Renée Henriëtte van Weede, die hier aan het begin van de 20ste eeuw met haar echtgenoot, mr. C.J.W. Loten van Doelen Grothe, burgemeester van Soest van 1881 tot 1914, woonde. In het begin van de jaren vijftig van de 20ste eeuw werd de buitenplaats afgebroken.

Bewoners

  • - 1841 Fredericus Johannes Harderwijk x Margaretha Post
  • 1841 – B.J. Rothuijs
  • Renée Henriëtte van Weede x mr. C.J.W. Loten van Doelen Grothe

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Soest, geschiedenis en architectuur.
  • Weblog van Cascade 1987

Foto's © Albert Speelman 2024

@