Huis De Bockhorst

Ligging

Spankeren - Bockhorstweg 14

Geschiedenis

Tot de 16e eeuw hoorde het landgoed onder de Geldersche Toren. De Geldersche hertog Karel van Egmont was eigenaar in 1535. In de 17e en 18e eeuw was het landgoed in bezit van de geslachten Van Delen, Van Demen en Feriet. Omstreeks 1800 bestond het uit een aaneengesloten gebied van ruim 100 ha. Generaal-majoor P.S.R. van Hooff, eigenaar sinds 1841, verving het oude landhuis door een geheel nieuw gebouw.

Na zijn overlijden in 1865 verwisselde het landhuis nog vele malen van eigenaar. Rond 1900 was het een jongensinternaat. In de 19e eeuw is het landgoed grotendeels verkaveld, maar na 1906 heeft de toenmalige eigenaar ir. P.J. van Voorst Vader het goed grotendeels bijeengebracht.

Het diverse malen verbouwde landhuis heeft na de voltooiing van de restauratie in 1991 zijn 19e eeuwse karakter teruggekregen. Het wordt aan drie zijden omgeven door een gracht, gevoed door de Assenbeek. Van het vroegere 17 ha grote parkbos is slechts een klein deel overgebleven. Het bijbehorende boerenbedrijf is nog steeds actief.

Bewoners

 • 1535 - hertog Karel van Egmont
 • - Van Delen
 • - Van Demen
 • - Feriet
 • 1841 - 1865 P.S.R. van Hooff
 • 1865 - diverse eigenaren
 • 1906 - ir.P.J. van Voorst Vader

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Landgoed Groot Spriel

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Overzicht Aangesloten Particuliere Landgoederen "Van niets tot iets".
 • Parels van de oostelijke Veluwezoom
 • Gelders Arcadië. Atlas van een buitenplaatsenlandschap.

.

Foto's © Albert Speelman 2024

@