Huis Ten Dijcke

Ligging

Spaubeek - Heggerweg 5

Andere benaming

Ten Dijken

Geschiedenis

Adam van Randerath, jurist en sinds 1624 burger van Maastricht, was vermoedelijk de bouwheer en de oudst bekende eigenaar van de herenhof. Hij liet het pand bouwen aan het begin van de 17e eeuw.

Na zijn overlijden in 1639 liet hij het goed na aan zijn broer Frederik, die de functie van schout van Schinnen en drossaard van Valkenburg en Daelhem bekleedde. Hij had verschillende dochters die elkaar de erfenis betwistten. Pas in 1690 kreeg dochter Catharina, gehuwd met de Italiaanse edelman Johannes Thomas de Negri, definitief de beschikking over het goed Ten Dijcke.

Wegens schulden moest de familie het pand verkopen aan hun schuldeiser Adriaan Michael Maurissen, een rijke koopman uit Maastricht. Zijn dochter Hélène trouwde in 1845 met Wilhelmus Hubertus Pijls. Na zijn overlijden in 1903 vererfde het goed aan zijn zoon Max. Zijn erfgenamen verkochten het in 1956 aan de familie Maase, die het goed al vanaf omstreeks 1859 pachtte.

Bewoners

  • - 1639 Adam van Randerath
  • 1639 - 1690 familie Van Randerath
  • 1690 - Catharina Randerath x Johannes Thomas de Negri
  • - Adriaan Michael Maurissen
  • - 1903 Hélène Maurissen x Wilhelmus Hubertus Pijls
  • 1903 - Max
  • 1956 - familie Maase

Huidige doeleinden

Particuliere bewoning

Opengesteld

Huis Ten Dijcken

Bronverwijzing

  • Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000 - 1800)

Foto's © Albert Speelman 2024

@