Palais Moubis

Ligging

Steijl - Waterloostraat 28

Andere benaming

Villa Moubis

Geschiedenis

Het huis is in opzet 18e eeuws. In 1860 werd het ingrijpend verbouwd in opdracht van Wilhelmina Moubis de Rijk, waarbij de gevel eclectische details kreeg en een spitsboogfries. Bouwhuizen staan aan weerszijden van het voorplein.

In 1876 werd het ingericht voor de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Münster, die er in pensionaat hadden en in 1897 een kweekschool stichtten. De kapel uit 1876 werd in 1901 naar ontwerp van C.J.H. Franssen aanzienlijk uitgebreid in neogotische stijl. Het Sint Josephklooster werd uitgebreid in 1910 en in 1927 voegde men een ziekenhuis toe.

Bewoners

  • ca 1860 - Wilhelmina Moubis de Rijk
  • 1876 - 1994 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
  • 1994 - diverse projectontwikkelaars
  • 2000 - Frans Lathouwers

Huidige doeleinden

Particuliere bewoning

Opengesteld

Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Limburg

Foto's © Albert Speelman 2024

@