Buitenplaats Oranjestein

Ligging

Stompwijk

Andere benaming

Agtedam, Buitenlust

Geschiedenis

Rond 1864 kwam Bernardus Johannes Keukenmeester, zoon van dokter Johannes Adam Keukenmeester, in het nieuws toen hij van ds. W.J.Pijzel, Nederlands Hervormd predikant te Nootdorp, een aandel van niet minder dan 7.000 gulden ontving in de buitenplaats Oranjestein en de bijbehorende boerderij Driemansdam.

In 1875 werd het buitenhuis door de laatste eigenaar verkocht aan een Meisjeshuis te Delft.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Straatnamenboekje Leidschendam

Foto's © Albert Speelman 2023

@