Hofstede Groenland

Ligging

't Zand - Korte Belkmerweg 38

Geschiedenis

Omstreeks 1640 werd waarschijnlijk de oorspronkelijke buitenplaats gebouwd. In de 18e eeuw was het in eigendom van de Alkmaarse familie Van Kinschot. Pas in 1773 kreeg het, als boerderij, de naam 'Groenland'. De eigenaar was Dirk Hopman, sedert 1767 commandeur van de walvisvaart op Groenland.

In de loop van de 19e eeuw werd Groenland een boerderij van de familie Leeman en sinds 1893 van de familie Baken. In januari 1987, na een ingrijpende verbouwing, vestigde de bloembollenkweker Van Lierop uit Breezand zich er.

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@