Buitenplaats De Matanze

Ligging

Terwolde - Deventerweg 10-12

Andere benaming

Redinges goedt, Baja de Matance

Geschiedenis

De eerste vermelding van de naam ‘Baja de Matance’ vinden we in 1662. Op 18 augustus van dat jaar vindt een belening plaats aan het echtpaar Boldewijn van Laer tot Langeveltsloo en Margareta Aleida van Laer. Het betreft het “Redinges goedt, nu Baja de Matance”. Voordat de naam Matanze werd gebruikt heette het goed dus Redinges goed. De geschiedenis hiervan gaat veel verder terug dan het jaar 1628 toen Piet Hein de Zilvervloot veroverde in de Baai van Matanze.

In archief van het bisdom Utrecht vinden we in de rekening van de rentmeester van Salland over de jaren 1499-1500 de naam Redingesgoed al terug. Het Redingesgoed viel toen onder de Hof te Colmschate.

Het huidige huis dateert uit 1717 en heeft daarna nog de nodige wijzigingen ondergaan. Tussen 1770 en 1876 was de buitenplaats in handen van de familie Iordens, de veranderingen in landschappelijke stijl in het park lieten aanbrengen. Rond 1855 is het oude edelmanshuis afgebroken en op de oude fundamenten is een nieuw huis neergezet dat later aan de zuidkant is uitgebreid. In 1876 staat bij een veiling het landgoed als volgt omschreven: “Het Buitengoed Matance, bestaande in een sierlijke villa, omringd door een prachtige waterkom, verder in Koetshuis met tuinmanswoning, prachtige eiken, beuken en andere boomen, tuin met fijne vruchtbomen, druivenkast enz., uitmuntend bouw-, weiland en boomgaard gelegen aan den Veluwschen IJsseldijk en grindweg op Heerde, en aan den grindweg op Vaassen, op ¾ uur gaans van Deventer, onmiddellijk aan het dorp Terwolde.”

De koper van De Matanze is dan Albert Hendrik Servatius. Hij laat de Matanze ingrijpend verbouwen en zo ontstaat het huis in zijn huidige verschijning in de zgn. eclectische stijl (het combineren in een enkel werk van elementen van verschillende stijlen of stromingen).

Het landgoed is een periode geëxploiteerd als restaurant en sinds 1998 in bezit van jhr A.R.T. van Rijckevorsel van Kessel en zijn echtgenote M. van Rijckevorsel van Kessel - Brouwer. Zij hebben de verwaarloosde tuin- en parkaanleg met veel energie aangepakt en onderdelen van het huis en bijgebouwen gerestaureerd.

Sinds 2000 staat er een beeld in de tuin van Piet Heyn gemaakt door de Rotterdamse beeldhouwer Willem Verbon, dit ter herinnering aan de verovering van de zilvervloot in de baai van Matanzas, waaraan de naam van het landgoed is ontleend. Hetzelfde beeld staat ook in Cuba aan de baai van Matanzas.

In het jaar 2000 is aangewezen als complex historische buitenplaats in het kader van de Monumentenwet 1988.

Bewoners

  • 1880 - Albert Hendrik Servatius
  • 1998 - jhr. A.R.T. van Rijckevorsel van Kessel x M.D. Bouwer

Huidige doeleinden

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Gelderland
  • Kroniek, tijdschrift van de Oudheidkundige Kring Voorst (2012-2) - A.A. Vlietstra (redacteur Kroniek)
  • Website Open Monumentendag

Foto's © Albert Speelman 2024

@