Buitenplaats Groenenberg

Ligging

Thorn - Onder de Bomen 2

Geschiedenis

De oudste vermelding van de naam Groenenberg dateert uit 1337. In dat jaar stichtte Margaretha van Pietersheim, de vorstin-abdis van Thorn, een altaar in de abdijkerk, waaraan ze diverse goederen verbond. Een daarvan was Groenenberg. Tot 1759 was het een leengoed van de abdis. Vanwege geldnood werd het door abdis Francisca Christina von Sulzbach verkocht in 1759. Sindsdien heeft het huis verschillende particuliere eigenaren gehad, onder wie Hendrik Nogarède uit Maastricht (sinds 1813) en in het begin van de 20ste eeuw Louis Driessen, burgemeester van Maaseik. Hij verhuurde het huis van 1908 tot 1913 aan de marechaussee, die er een kazerne had.

Het huis werd in 1913 verkocht aande Zusters van Maria's Opdracht, die er een bejaardenhuis begonnen. In 1981 is het aangekocht door de Foyer de Charité "Marthe Robin', een spirituele gemeenschap.

Bewoners

  • 1759 - particulier eigenaar
  • 1813 - Hendrik Nogarède
  • - 1913 Louis Driessen
  • 1913 - Zusters van Maria's Opdracht
  • 1981 - Foyer de Charité 'Marthe Robin'

Huidige doeleinden

In gebruik als spiritueel centrum

Opengesteld

Toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000 - 1800)

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2021

@