Buitenplaats Blyendael

Ligging

Tienhoven – was gelegen achteraan de huidige Machinekade. De weg ernaartoe heette gedurende een bepaalde periode dan ook de Laan naar Bleijendael.

Andere benaming

(Blyendaal, Bleijendael)

Geschiedenis

Het huis was vermoedelijk een boerenhoeve die behoorde bij het huis Neerbeek. Het is in 1672 door de Franse bezetters verbrand, maar later weer herbouwd.

In de verkoopadvertentie van de ’s Gravenhaegse Courant van 15 december 1727 wordt de buitenplaats omschreven als een: “een plaisierplaets zyn, 2 Kelders en Keuken, Oven, en verdere gemakken, beneevens een vrugtbare Boomgaerd ontrent 3 quart Margen, Stalling voor 4 Paerden, en Wagenhuys; mitsgaders ontrent 9 Margen Weyland, leggende tusschen Breukelen en Maersen, in de Laen van ’t Wapen van Maerseveen, genaamd Blyendaal, onder den Gerechte van Tienhoven”.

Bewoners

  • - Matthijs van der Burgh
  • - Maxilmiliaan van der Burgh
  • 1722 Dirk Frederixse x Rebecca Schoneman
  • 1743 – 1748 Jacob Franco Mendes
  • 1748 – 1776 David Franco Mendes
  • 1776 -1803 Isaac Mendes
  • 1803 – 1821Abraham de Joseph Capadose
  • 1821 – Cornelis Johannes van Kerchem

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Website Historische Kring Maarssen

Foto's © Albert Speelman 2023

@