Buitenplaats Bruggenbosch

Ligging

Twello - Blikkenweg 15

Andere benaming

Vrou Haexcbergens Asse

Geschiedenis

De buitenplaats is ontstaan uit een boerderij, die in het midden van de 17e eeuw bekend stond als 'Bruggenbosch of Vrou Haecxbergens Asse'. Vrou Haexbergen was Eva Nilant(s), de weduwe van de Deventer stadssecretaris Hendrick van Haexberghen. In het ambt Voorst had de familie meerdere bezittingen en mogelijk werd Bruggenbosch gebruikt als jachthuis. Het bleef gedurende vele jaren door vererving in het bezit van invloedrijke Deventer families. De boerderij werd verpacht, terwijl een gedeelte was ingericht als buitenverblijf voor de familie uit de stad. In de zomer nam men zijn intrek in deze lanters- of landheerskamer.

De boerderij werd in 1850 gekocht door Baron Bentinck tot NIjenhuis uit Haarlem, die er een groot herenhuis liet boouwen. Na zijn overlijden in 1888 bleven zijn weduwe en vijf dochters er wonen. Het buiten werd in 1900 verkocht aan de Deventer arts Ten Cate Hoedemaker. In 1909 werd de uit Duitsland afkomstige paardenliefhebber Hans Wilbers de nieuwe eigenaar, die in 1910 een paardenstalling met koetsierswoning liet bouwen. In 1922 kwam het in bezit vande exploitatiemaatschappij Davo, een onderdeel vanhet Birnie-concern, dat in Deventer zetelde en vooral in het toenmalige Nederlands Indië actief was. Het grote huis werd niet meer bewoond, maar diende slechts van tijd tot tijd als feest- en vergaderlocatie. Tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog woonden er zusters van Huize Sint Marie uit Apeldoorn en verschillende gezinnen in het huis. Het huis was rond 1953 zo uitgewoond, dat het werd gesloopt. In 1967 werd de buitenplaats verkocht aan de huidige eigenaar. Hij liet in 1972, op een andere plaats, een nieuw huis bouwen.

Bewoners

  • - Eva Nilant(s)
  • 1850 - 1888 Baron Bentinck tot Nijenhuis
  • 1888 - weduwe van Baron Bentinck tot Nijenhuis
  • 1900 - 1909 Ten Cate Hoedemaker
  • 1909 - 1922 Hans Wilbers
  • 1922 - Exploitatiemaatschappij Davo
  • 1967 - huidige eigenaar

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

Webiste Open Monumentendag

Foto's © Albert Speelman 2024

@