Buitenplaats De Dijkhof

Ligging

Twello - Dijkhofstraat 10

Andere benaming

Gesschersgoed

Geschiedenis

Oorspronkelijk stond er op de plaats van het huis een boerderij, die naar de Deventer eigenaar Gesschersgoed werd genoemd. De naam Dijkhof raakte in het begin van de 18e eeuw in zwang. Op het erf van de pachtboerderij Dijkhof of Gesschers erf stond rond 1750 tevens het huis van de Deventer familie Putman. 's Zomers woonde familie op de Dijkhof en 's winters in de stad. De buitenplaats werd in 1823 verkocht aan Baron van Isselmuden. Na zijn overlijden in 1841 werd het buiten in 1849 geveild. Baronesse van der Heijden werd de nieuwe eigenaresse en bewoonde het tot haar dood in 1871. Via een beleggingsmaatschappij kwam het in 1872 in het bezit van de juist benoemde burgemeester van Voorst, mr. J. Baron van der Feltz. Het huis werd in 1883 uitgebereid met een bovenverdieping. Door aankoop van landerijen en het sterrenbos van Meermuiden werd het buiten in de loop der jaren vergroot.

In 1907 werd zijn zoon, mr. A.C. Baron van der Feltz, in 1907 zelft tot burgemeester benoemd. Hij woonde met zijn gezin in het Noorse huis, dat in 1905 was gebouwd naast het grote huis. Hij betrok in 1914 het grote huis, nadat zijn ouders waren overleden. De Van der Feltzen bleven op de Dijkhof wonen, tot het huis in januari 1945 door de Duitsers werd gevorderd. Tijdens het geallieerde bombardement van 18 maart 1945 raakte het huis zwaar beschadigd. De burgemeestersweduwe liet het huis voor het grootste deel slopen, waarna het buiten werd verkocht.

Opeenvolgende nieuwe eigenaren lieten het goed verder verwaarlozen, maar de nieuwe eigenaar mr. L.E. van Leeuwen Boomkamp, die het sinds 1953 in zijn bezit had, maakte er een einde aan. Het koetshuis werd verbouwd tot villa en het park vernieuwd. In 1975 verkocht hij de buitenplaats, behalve het terrein van het Sterrebosch met de aangrenzende landerijen, waarop hij in 1965 een recreatiewoning had laten bouwen. Dit Boshuis kreeg uiteindelijk zelfstandig de status van buitenplaats. De Dijkhof kende nog verschillende eigenaren, maar is inmiddels al weer ruim twintig jaar in dezelfde handen.

Bewoners

  • rond 1750 - familie Putman
  • 1823 - 1841 Baron van Isselmuden
  • 1841 - 1849 erven van Baron van Isselmuden
  • 1849 - 1871 Baronesse van der Heijden
  • 1871 - 1872 beleggingsmaatschappij
  • 1872 - mr. J. Baron van der Feltz
  • 1953 - 1975 mr. L.E. van Leeuwen Boomkamp
  • 1975 - diverse eigenaren

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2020

@