Buitenplaats Hackforts Veenhuis

Ligging

Twello - H.W. Iordensweg

Geschiedenis

De naam Veenhuis werd al in 1298 voor het eerst vermeld. Sinds 1385 een Overijssels leen en vanaf 1435 in het bezit van het Deventer/Overijssels geslacht Van Twickelo. Bij verdeling van de nalatenschap van Helmig van Twickelo in 1549 werd de boerenplaats opgesplitst in twee helften. Het zuidoostelijke deel van de boerenplaats werd toebedeeld aan Winolt van Twickelo. Een ander gedeelte van het goed vererfde als Grotenhuys-Veenhuis op het geslacht Van Grotenhuis.

In 1578 ging het over op zijn dochter Megteld, die was gehuwd met jonker Johan Hackfort. Het landgoed was van 1578 tot 1752 in het bezit van de familie Hackfort en werd bekend als Hackforts Veenhuis.

Door het huwelijk van erfdochter Johanna Christina kwam het landgoed in 1752 in handen van het geslacht Von Munnich. In 1793 verkocht de familie het landgoed aan E.J.Grotenhuis, bezitter van het andere Veenhuys. In 1803 werd het verkocht aan freule A.R.M. van Lamsweerde. Het voorste deel van het 16e eeuwse huis werd in 1852 vervangen door een nieuw landhuis, en werd in 1932 ingrijpend verbouwd door Postma. Hij koos een historiserende stijl, maar veranderde het pand sterk. Postma ontwierp ook de verbouwing van een boerderij tot tuinmanswoning met garage. In het midden van de 19e eeuw was het in bezit van H.L. van Hooff. Het vererfde daarna op de familie Van Kakebeeke, daarna op de familie Ankersmit. Zij verkochten het landgoed rond 1955.

In de jaren zeventig werd het huis ingericht als condernhuis van Grundig. Sinds 2003 is het landgoed in privé bezit en de villa is door de huidige bewoners in oude luister hersteld.

Bewoners

 • 1578 - familie Van Hackfort
 • 1752 - 1793 familie Von Munnich
 • 1793 - 1803 E.J. van Grotenhuis
 • 1803 - A.R.M. van Lamsweerde
 • - H.L. van Hoof
 • - familie Kakebeeke
 • - 1955 familie Ankersmit
 • 2003 -

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en huizen op de Veluwe

Foto's © Albert Speelman 2024

@