Buitenplaats Boeiendaal

Ligging

Utrecht - Biltse Straatweg

(Dit huis stond ten zuiden van de Biltse Straatweg, tussen het huidige park Bloeiendaal en de A27, binnen de gemeente Utrecht. Een gedeelte van het park behoorde vroeger tot het landgoed.

Andere benaming

Bloemendal, Bloeiendal, Bloeyendal

Geschiedenis

De oorspronkelijke herberg 'De grote Biesbosch' is ontstaan op een grondgebied, dat Biesfelt werd genoemd. Dit gebied strekte zich uit aan beide zijden van de Biltse Straatweg. Men heeft het vermoeden dat de Biesfelt van voor 1290 is, omdat in dat jaar de Biltse Straatweg werd aangelegd, waarschijnlijk dwars over dit terrein heen.

Tussen 1628 en 1660 verloor dit huis zowel zijn naam als funktie van herberg, doordat dit werd voortgezet op het ten oosten van dit huis gelegen Groenestein.In de 18e eeuw bestond het huis uit één verdieping van zeven ramen breed, dat gedekt werd door een schilddak. Aan de zijde van de Biltse Grift bevond zich een poortgebouw met brug en de tuin was verder omheind met een haag.

Aan de hand van beschrijvingen van het huis bij verkopingen in de 18e eeuw, vermoeden we dat zich bij het huis een grote tuin bevonden heeft. In 1758 wordt er gesproken van 'het Loode Beeld in de Tuynen' en in 1777 van 'Prieel, Schuur, Broeilessenaren, trekkas en allerlei soorten van vrucht en andere bomen..., mitsgaders den Steene groep en voet alsmede de verdere beelden en vaasen'.

In het begin van de 19e eeuw is het huis in bezit gekomen van Joost Rudolph Burlage, die het landgoed enorm uitbreidt door de aankoop van 3½ ha grond aan de overzijde van de Biltse Straatweg en in 1822 door de aankoop van het naastgelegen Groenestein.

Op een afbeelding uit 1828 blijkt het huis verbouwd te zijn tot een Empire landhuis met drie ramen links en twee ramen rechts van de voordeur, terwijl de toegangspoort is vervangen door een eenvoudig hek. Kort voor 1838 is het huis nog vergroot door er een verdieping bovenop te bouwen.

In 1838 wordt het huis gekocht door Hendrik Wesseling. Van het huis dat Hendrik kocht is nog een afbeelding bewaard gebleven, die kort voor de afbraak in 1868 is gemaakt.

In 1936 is de plaats van het huis verdwenen onder het asfalt door de verbreding van de Biltse Straatweg.

Bewoners

  • - Joost Rudolph Burlage
  • 1838 - Hendrik Wesseling

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Van het huis is niets meer terug te vinden. Een deel van de vroegere tuin is nu onder deel van het Park Bloeiendaal.

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Buitens binnen Utrecht

Foto's © Albert Speelman 2023

@