Buitenplaats Buitenlust

Ligging

Utrecht - Maliebaan 81

Geschiedenis

In 1793 werd de buitenplaats Buitenlust voor ƒ 7.000,-- aangekocht door de aan de Trans gevestigde Sociëteit Sic Semper ('Altijd Zo'). Zij was bestemd voor Oranjegezinde deftige patriciërs.

In 1867 werd de buitenplaats door F.J. Smit overgenomen, maar deze verkocht het later aan H. Zomerdijk.

In 1883 werd in Buitenlust de Nederlandsche Bond voor Vélocipèdisten opgericht. In 1885 werd de naam veranderd in Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond (ANWB).

Bewoners

  • 1793 - Sociëteit Sic Semper
  • 1867 - F.J. Smit
  • - H. Zomerdijk

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Wittevrouwen en Buiten-Vrouwen. Tussen Lepelenburg en Ezelsdijk.

Foto's © Albert Speelman 2024

@