Buitenplaats Damlust

Ligging

Utrecht - Leidseweg (tegenwoordig de Croeselaan)

Geschiedenis

De gemeente Utrecht onteigent in 1849 ten behoeve van de Rijnspoorweg de hofstede Damlust, gelegen aan de Leidseweg tussen de eerste en de tweede Moesgracht, een terrein dat doorloopt tot aan de tegenwoordige Croeselaan. Het gedeelte tussen de eerste en tweede Moesgracht, waarop de eigenlijke hofstede was gelegen, werd in 1851 door de stad aan de Rijnspoor verkocht voor de bouw van nieuwe cokesovens, en een deel groot twee bunder tussen de tweede en derde Moesgracht werd aan het departement van Oorlog overgedragen. Het resterende gedeelte is toen aan de stad gebleven. Dit stuk nu, groot ruim vier bunder, werd in 1862 aan de Maatschappij voor Spoorwegmaterieel verkocht.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Oud-Utrecht 1956 - "De Nederlandsche Maatschappij voor Spoorwegmaterieel fabriek Damlust" pag 90-91

Foto's © Albert Speelman 2024

@