Buitenplaats De Meent

Ligging

Utrecht - op de plaats van Sint Aloysiuskerk

Andere benaming

De Minstroom (herberg)

Geschiedenis

Op de plaats van de Sint Aloysiuskerk stond vroeger de herberg De Minstroom, gelegen aan de rivier De Minstroom. In de 19e eeuw was de herberg uitgegroeid tot een particuliere butenplaats De Meent.

Het terrein van de buitenplaats is begin 20e eeuw volledig volgebouwd.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • De Utrechtse wijken - Oost

Foto's © Albert Speelman 2023

@