Buitenplaats Groenendaele

Ligging

Utrecht - dit huis heeft gestaan bij de uitmonding van de 'Oude Vegt' in de Vecht.

Geschiedenis

We weten eigenlijk niets over de geschiedenis van dit huis. Wel is er een tekening van dit huis bewaard gebleven. Achter op deze tekening staat: 'buyte plaets genaemt groenendaele aan de Vegt tusschen Utrecht en 't dorp Zuijlen na de stad toe te zien'. Op deze afbeelding zien we een huis van slechts één verdieping met een raam aan elke zijde van de deur.

Mogelijk bevond zich achter het huis nog een zijvleugel, wat vaker bij dit type huizen voorkwam. Op de afbeelding zien we ook nog een gedeelte van de tuin, die zich uitstrekte aan beide zijden van het huis.

Ten slotte komen we het huis ook nog tegen op een kaart van Isaak Tirion.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Buitens binnen Utrecht

Foto's © Albert Speelman 2023

@