Buitenplaats Koningslust

Ligging

Utrecht - deze buitenplaats heeft gelegen in de omgeving van de brug in de Blauwkapelseweg over de Biltse Grift

Geschiedenis

Nadat het huis tien jaar als buitenplaats had dienst gedaan, werd het door de volgende eigenaar Willem (van) Steenwijk verbouwd tot een herberg met een kolfbaan. Weer 10 jaar later komen de patriotten. Willem vlucht met zijn gezin en de patriotten roven meubelen mee en brengen flinke schade aan het huis toe. Als Willem na een half jaar terugkeert, krijgt hij een schadevergoeding van 2078 gulden en 7 stuivers!

Op een prentbriefkaart uit ca 1900 staat dat het huis in eigendom is geweest van Koning Lodewijk Napoleon. Dit is echter onjuist, want van 1797 tot 1810 was de herberg eigendom van Hendrik Zandkuyl. De naam van het huis is afkomstig van de achternaam van de eerste eigenaar. Overigens is deze prentbriefkaart wel de enige bewaarde afbeelding van het huis.

De herberg Koningslust had vooral op zondag veel belangstelling. Dit kwam omdat het huis net buiten de stadsvrijheid lag. Binnen deze stadsvrijheid golden er een aantal beperkingen voor de herbergen. Bij Koningslust was toegestaan 'op de Fiool te doen spelen en danspartijen te houden'. In 1802 werd dit door het gemeentebestuur veranderd, omdat de kasteleins binnen de stadsvrijheid zich erg benadeeld voelden.

Omstreeks 1840 werd Koningslust weer een buitenplaats. De laatste eigenaar was de landbouwer Johannes Jacobus Snel. Van hem kocht de gemeente het huis in 1903, om het te slopen voor de uitbreiding van de gasfabriek.

Bewoners

  • 1767 - 1777 Gerrit Koning
  • 1777 - 1797 Willem (van ) Steenwijk
  • 1797 - 1810 Hendrik Zandkuyl
  • - 1903 Johannes Jacobus Snel

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  •  Buitens binnen Utrecht

Foto's © Albert Speelman 2024

@