Buitenplaats Marksland

Ligging

Utrecht - Notebomenlaan (vroeger Vossegatsedijk)

Over het vroegere terrein loopt nu de Burgemeester Fockema Andrealaan en de Markstraat vormde de oostelijke begrenzing ervan.

Geschiedenis

Over de geschiedenis is niets bekend.

We komen het huis tegen op een kaart uit 1860. Op deze kaart staat het huis aangegeven op de plaats waar de Abstederdijk de Minstroom raakt. Achter het huis lag een park met slingerende paden. Dit duidt op een 19e eeuwse landschapstuin.

Op een aquarel uit 1897 zien we een eenvoudig gepleisterd huis. Waarschijnlijk ging er onder deze pleisterlaag een 17e eeuws gebouw schuil. Aan de hand van deze afbeelding nemen we aan dat het een hoog souterrain en een bel-etage had. Verder was het huis symmetrisch van opzet en had een smalle toegangsdeur.

Na de Tweede Wereldoorlog verkeerde het gebouw in vervallen toestand en moest toen plaats maken voor een geplande aanleg van een oostelijke invalsweg naar Utrecht. Dit plan is echter nooit uitgevoerd, wel was de buitenplaats toen al verdwenen.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  •  Buitens binnen Utrecht

Foto's © Albert Speelman 2024

@