Buitenplaats Pijlsweerd

Ligging

Utrecht - Het huis heeft waarschijnlijk in de zuidhoek van het Noordse Park gelegen, aan de Oude Pijlsweerdstraat

Geschiedenis

Over dit huis bestaat veel onzekerheid. We komen de naam Pijlsweerd al tegen in de 14e eeuw als Ambachtsheerlijkheid aan de westzijde van de Vecht. Het is een leen van de proosdij van St. Jan. De heerlijkheid strekte zich ongeveer uit tussen Hogenoord, Bemuurde Weerd en de Daalse Dijk.

Ook het huis Zijdebalen werd gebouwd op het oorspronkelijke grondgebied van Pijlsweerd.

Er is slecht één tekening bewaard gebleven van het huis Pijlsweerd. Van deze tekening bestaat het vermoeden dat het getekend is aan de hand van een origineel uit de 17e eeuw. Op de afbeelding zien we het huis met verschillende bijgebouwen en een hoog poortgebouw. Tegen dit poortgebouw waren een veelhoekige traptoren en een zware ronde hoektoren aangebouwd. Waarschijnlijk de restanten van een middeleeuws huis.

Het is niet duidelijk wat er met het huis is gebeurd. Mogelijk is het huis vervangen door een nieuw huis op oude fundamenten. Na 1883 is het huis afgebroken.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Van het huis is niets meer terug te vinden. De naam Pijlsweerd vinden we alleen terug in de naam van een woonwijk.

Bronverwijzing

  • Buitens binnen Utrecht

Foto's © Albert Speelman 2023

@