Buitenplaats Puntenburg

Ligging

Utrecht - lag ten zuiden van Hoog Catharijne, tussen de Catharijnesingel en de Laan van Puntenburg

Geschiedenis

Het noordelijke gedeelte van de stadsbuitengracht liep om de punt van het in 1660 afgegraven bolwerk St. Marie heen en bepaalde de puntige vorm van het terrein van Puntenburg, dat hierop aansloot. Puntenburg heeft zijn naam daaraan te danken.

Als we het huis op oude afbeeldingen zien, dan komt de bouwstijl van het huis ook overeen met de gangbare stijl uit de 17e eeuw.

De huidige Laan van Puntenburg was vroeger een grenssloot. Het huis stond hier niet ver vandaan, met de voorzijde naar de Catharijnesingel gericht.

In de 19e eeuw werd het huis verbouwd en gepleisterd. Het bestond toen uit een zeven ramen breed gebouw van 2 verdiepingen met een hoog dak, een dwarsgelegen koetshuis met een stalgebouw daartussen. In het koetshuis was een portierswoning ondergebracht.

In 1890 werd het huis en het park verkocht aan de NS, die er een tweede administratiekantoor (HGB II) neerzetten.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Buitens binnen Utrecht

Foto's © Albert Speelman 2024

@