Buitenplaats Rijn- en Veldzicht

Ligging

Utrecht - Oude Kerkweg 59

Geschiedenis

In Hoograven vinden we in 1682 de steenoven Rijn- en Veldzicht. In eerste instantie was deze nauw gelieerd aande steen- en pannenbakkerij Westraven, die in 1661 met houtzaagmolen De Oude Keizer aan de andere kant van de Vaartse Rijn was gevestigd.

Bij de steenoven bevond zich een huis, waarbij sinds 1738 ook een speelhuis (paviljoen of theekoepel) aanwezig was. In 1801 werd het complex beschreven als 'Eene welgelegene Buitenplaats genaamd Rhijn- en Veldzicht, bestaande in een Heere-Huizinge, benevens nog een Huizinge daarnaast, steenen Speel-Huis, en verdere gebouwen, groote Thuin en Moeshof .... niet verre vande stad Utrecht, aan de oostzijde van den Vaartsen Rhijn hebbende een aller aangenaamst uitzicht over denzelven Rhijn, Rijweg en Landen".

In 1832 blijkt uit de eerste kadastrale optekening dat de steenbakkerij en de bijbehorende werkplaatsen en daglonershuisjes direct ten noorden van de buitenplaats waren gelegen. In de tuin van het huis bevond zich toen ook een theekoepel.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • De Utrechtse wijken - Zuid

Foto's © Albert Speelman 2023

@