Buitenplaats Salatiga

Ligging

Utrecht - Biltstraat

Geschiedenis

Het pand waarin nu garage Nefkens (Biltstraat 106) is gevestigd, gebouwd op het voormalige landgoed Salatiga, dat in 1894 werd gesloopt, was eertijds het eerste buitenhuis langs de Biltstraat. Het strekte zich uit over een gebied dat ongeveer lag tussen de Biltstraat, de Bekkerstraat en de Palmstraat. In de tuin was een boomgaard met exotische bomen. De straatnamen Palmstraat en Dadelstraat herinneren hier aan. De poort aan de Bekkerstraat, waarop het jaartal 1887 staat te lezen, zou nog van dit buitenhuis zijn overgebleven.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Wittevrouwen en Buiten-Vrouwen. Tussen Lepelenburg en Ezelsdijk.

Foto's © Albert Speelman 2023

@