Buitenplaats Welgelegen

Ligging

Utrecht -

Deze buitenplaats stond naast de Vaaltbrug, ten noorden van de Wittevrouwensingel

Geschiedenis

Zoals hierboven gemeld werd het huis rond het midden van de 19e eeuw gebouwd als een eenvoudig huis van slechts één verdieping. Het had een strodak en een driezijdig uitgebouwde tuinkamer. Vanuit deze tuinkamer had men zicht op een ronde vijver en de singel.

Vervolgens werd het rond 1880 verbouwd. De tuinkamer werd verhoogd met een soort uitzichtkoepel, die bekroond werd door een balustrade. Verder beschikte het huis vanaf die tijd over een balkon over de volle breedte van het huis. Dit balkon bevond zich op goothoogte, rustte op vier gietijzeren kolommen en had een zelfde balustrade als de uitzichtkoepel. Het strodak werd vervangen door een met pannen gedekt dak.

In 1894 werd het huis in de verkoop gedaan. De omschrijving luidt: "kapitaal, ruim en soliede gebouwd Heerenhuis" met een grote tuin voor en achter het huis. Het huis werd gekocht door J.S. Hooghiemstra, koopman te Utrecht. Bij het huis hoorden 8 platanen langs de Biltse Drift. Bij de koop werd bedongen dat deze platanen niet hoger mochten worden dan 8 m.

Hooghiemstra begon op het terrein een fouragehandel en voederkoekenfabriek. In de loop van de tijd werd het landgoed steeds verder volgebouwd en op het landgoed staand wit buitenhuisje werd omgebouwd tot paardenstal.

Waarschijnlijk is het huis, omdat het in zo'n slechte staat verkeerd, na 1982 afgebroken.

Bewoners

  • 1894 J.S. Hooghiemstra

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Het fabriekscomplex is gedeeltelijk gesloopt en het huis heeft nu een plat dak en is erg verwaarloosd (1982).

Op het terrein van Hooghiemstra staat nu een tot woningen verbouwd fabrieksgebouw en verder veel nieuwbouw. Geen huis dat lijkt op een voormalige buitenplaats, dus waarschijnlijk is het huis gesloopt (2007).

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Buitens binnen Utrecht
  • De heer P. de la Mar

Foto's © Albert Speelman 2024

@