Buitenplaats Somerlust

Ligging

Veendam - heeft gelegen aan noordeinde van het Beneden Westerdiep

Andere benaming

Zomerlust

Geschiedenis

Het Westerdiep is in 1649 gegraven en waarschijnlijk is de buitenplaats ook in die tijd gebouwd. In 1920 is het afgebroken.

Bewoners

  • - 1764 Maria Knock-Lant
  • ca 1766 Hindrik Jan Trip

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Nationaal Archief - Inventaris van het archief van de familie Laman Trip en aanverwante families, 1710-1986

Foto's © Albert Speelman 2024

@