Buitenplaats Veenlust

Ligging

Veendam - op de plaats van het huidige appartementencomplex Veenlustp

Geschiedenis

De buitenplaats is oorspronkelijk de plaats waar de Ommelander Compagnie bijeenkomt die de venen tussen Veendam en Pekela in beheer heeft. De vervening is is vanaf 1700 afgelopen en gaat het huis en grondbezit over in handen van de familie Gockinga. Deze familie verkoopt het op 30 december 1729 aande familie Ter Pelkwijk, die het huis de naam Veenlust geeft.

Na de familie Ter Pelkwijk woont een familie Forsten een tijdlang op de buitenplaats. De weduwe Forsten verkoopt het in 1814 aan de rentenier E.H. Engelkens voor 12.000 gulden. De buitenplaats wordt in de akte omschreven als: "eene aanzienlijke buitenplaats genaamd Veenlust te Veendam met aïfe derzefve behuizingen, hoornen, ompfantingen, druiven- en trekkas, hooven, laanen, tuinen e.d.". Het landgoed strekt zich uit van het Oosterdiep tot aan het Westerdiep over het gebied van het huidige winkelcentrum, het hertekamp en omliggende straten.

Het landhuis werd in 1883 door de erven Engelkens op afbraak verkocht aan een vermogende groep Veendammers voor 8.000 gulden. In datzelfde jaar wordt er in Amsterdam de wereldtentoonstelling gehouden en de Veendammers zijn weg van het Duitse restaurant dat door Hotel Adion in Berlijn wordt geëxploiteerd Na afloop van de tentoonstelling kopen zij het geheel demontabele houten gebouw voor 1.400 gulden en laten het per praam naar Veendam verschepen, waar het op de fundamenten en kelders van het oude buitenhuis Veenlust weer wordt opgebouwd.

Bewoners

  • 1675 - Ommelander Compagnie
  • ca 1700 - 1729 familie Gockinga
  • 1729 - familie Ter Pelkwijk
  • - familie Forsten
  • - 1814 weduwe Forsten
  • 1814 - E.H. Engelkens
  • - 1883 erven Engelkens

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@