Fogelsangh State

Ligging

Veenklooster (Feankleaster) - Klaesterwei 1

Geschiedenis

In 1644 verrees de buitenplaats ter plaatse van het rond 1580 gesloopte premonstratenzerklooster. Vermoedelijk in opdracht van Dirck van Fogelsangh verrees het huis, dat begin 18e eeuw in bezit kwam van de familie Van Heemstra. In 1734 liet Willem Hendrik van Heemstra aan de achterzijde een tweede beuk oprichten en in opdracht van Cecilia van Heemstra werd in 1783 - 1793 een nieuwe pilastergevel aangebracht.

In 1843 gaf A.T.R. Sixma van Heemstra, die het bezit voor zijn minderjarige zoon beheerde, opdracht voor de bouw van de zogeheten koepelkamer. Zijn zoon, H.L. van Heemstra, liet in 1870 de achtergevel pleisteren en besloot vervolgens - vooruitlopend op een bezoek van koning Willem III in 1873 - de state ingrijpend te verbouwen. Bij de verbouwing in 1872 heeft men de overige gevels bepleisterd, de ingangspartij veranderd, een bordes toegevoegd en de kap verlaagd. Bij een verbouwing in 1934 is de kap weer verhoogd. De wapens aan weerszijden van het bordes zijn in 1938 toegevoegd door de nieuwe eigenaar, B. Ph. van Harinxma thoe Slooten. In 1977 - 1978 is de state geheel gerestaureerd.

Het noordelijke en het zuidelijke bouwhuis dateren uit de periode 1783 - 1793. In 1872 hebben ze hun huidige uiterlijk gekregen bij het aanbrengen van omlopende schilddaken. In het noordelijke bouwhuis stonden de rijtuigen, in het zuidelijke bevinden zich de, bewaard gebleven, stallen.

De parkaanleg dateert in opzet uit de 17e eeuw. In 1838 kreeg L.P. Roodbaard van A.T.R. Sixma van Heemstra opdracht de aanleg tot een romantisch landschapspark om te vormen. In 169 - 1873 werd de tuin uitgebreid, waarschijnlijk naar plannen van G.L. Vlaskamp, met onder meer een hertenkamp en een ijskelder.

Bewoners

  • 1644 - Dirck van Fogelsangh
  • 1734 - Willem Hendrik van Heemstra
  • 1843 - A.T.R. Sixma van Heemstra
  • 1870 - H.L. van Heemstra
  • 1938 - B. Ph. van Harinxma thoe Slooten

Huidige doeleinden

  • Museum

Opengesteld

Huis en tuin zijn toegankelijk tijdens openingstijden

Foto's © Albert Speelman 2021

@