Buitenplaats Borndal

Ligging

Veere

Geschiedenis

De buitenplaats was in de 18e eeuw eigendom van Adriaan Jacobze (1758 - 1825). Hij bekleedde diverse functies binnen de stad en de provincie Zeeland. Bij het bezoek van Lodewijk Napoleon aan Veere in mei 1809 organiseerde hij en zijn vrouw Aarnoutina Elisabeth van Savooijjen de ontvangst van de koning.

Bij het bezoek van keizer Napoleon aan Veere in 1811 heeft hij met een smeekbede bereikt dat zijn buitenplaats niet zou worden afgebroken. Het was de bedoeling dat het huis zou worden afgebroken voor de uitbreiding van de vestingwerken van Veere. Uit kaartmateriaal blijkt namelijk dat een ravelijn zou worden aangelegd op de plaats van zijn buitenplaats.

Bewoners

  • - Adriaan Jacobze x Aarnoutina Elisabeth van Savooijjen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@