Buitenplaats Daalhuizen

Ligging

Velp - Daalhuizerweg

Geschiedenis

In 1506 werd het oude Daalhuizen al genoemd. Het was een zogenaamde 'galgengoed' wat betekende dat de eigenaar verplicht was om paard en wagen beschikbaar te stellen aan justitie voor het vervoer van misdadigers van Arnhem naar de Galgenberg waar zij terecht werden gesteld.

Het erf en goed Daalhuizen werd in 1794 gekocht door mr. Gerard van Hasselt, burgemeester van Arnhem. Hij liet in het parkgedeelte een landhuis bouwen. Er was nog een bosgedeelte (het huidige Dordtwijck) en nog een moestuin ten zuiden van de weg Arnhem - Velp. Zijn kleinzoon, mr. Gerard Jacobus van Hasselt (1817 - 1879) was burgemeester van Westervoort en later secretaris van de gemeente Rheden. Hij liet het huis vergroten. Daarbij werden stenen gebruikt van het gesloopte huis op het landgoed De Waterberg bij Arnhem dat in 1825 door Baron van Heeckeren werd verenigd met Sonsbeek.

In 1879 kwam het in bezit van de familie De Roo. Mr. Engelbert Anthonie de Roo van Westmaas liet het landhuis werd afgebreken en op dezelfde plaats werd een nieuw huis gebouwd. In de oranjerie kwamen zeldzame orchideeën en cactussen voor en het park kreeg een aantal bijzondere boomsoorten, die nu nog aanwezig zijn. Bij het huis hoorde ook nog een koetshuis met eenzelfde luxe uitstraling als het landhuis, met ruimte voor de koetsen en stallen voor de paarden. In het koetshuis bevond zich een toneelzaaltje met podium en een muziekzaaltje. Het was ook een woonhuis voor personeel.

In 1940 liet de heer Willem Reinhard Constant de Roo in het bosgedeelte een nieuw huis bouwen en noemde het Dordtwijck. In 1947 werd het landgoed gesplitst in een deel Dordtwijck van de familie de Roo en een deel Daalhuizen, dat werd verkocht aan de heer E. de Graaf, directeur van een tapijtweverij. In het huis kwam een tapijtweverij. In 1955 ging de weverij failliet. In 1966 werd het huis en het koetshuis gesloopt. Het noordoostelijk deel van het park was al verkocht en werd in de vijftiger jaren bebouwd, de ‘componistenbuurt’. Er zijn nog steeds twee boerderijachtige huizen te zien die bij het landgoed hebben gehoord. Het huis op de Daalhuizerweg nummer 48 en het dubbele huis aan de Berg en Heideweg nummers 8 en 10. Dit ‘tuinmanshuis’ is een gemeentelijk monument. Het park werd uiteindelijk door de gemeente Rheden aangekocht en in 1986 gerestaureerd.

Bewoners

 • 1488 - Dirck van Berck
 • 1619 - Maria van Meurs, weduwe van Arnt van Broeckhuysen
 • - 1754 Dirck Jurdens
 • 1754 - 1771 familie Pannekoeck
 • 1771 - 1794 W.A. baron de Rode van Heeckeren
 • 1794 - 1857 mr. Gerard van Hasselt
 • - 1879 mr. Gerard Jacobus van Hasselt
 • 1879 - mr. Engelbert anthonie de Roo
 • 1947 - E. de Graaf
 • - gemeente Rheden

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Opengesteld

 • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en huizen op de Veluwe
 • Parels van de oostelijke Veluwezoom

Foto's © Albert Speelman 2024

@