Buitenplaats Larenstein

Ligging

Velp - Larensteinselaan 26a

Andere benaming

Gesticht De Goede Herder

Geschiedenis

Omstreeks 1700 was het een omgracht huis met daaromheen een grote geometrische tuin met rechte lanen en verder ondermeer een boerderij, een moestuin, een sterrenbos en een Turkse tent. Het huis is waarschijnlijk gesticht door Willem van Heuckelom. Een penseeltekening uit omstreeks die tijd laat een rechthoekig herenhuis van twee verdiepingen zien temidden van een formele tuinaanleg. Willems zoon Johan Frederick verkocht het goed aan Frederik baron van Dedem die het op zijn beurt in 1736 doorverkocht aan Willem van Eenhoorn, predikant te Arnhem.

Na Van Eenhoorns emiraat kwam het goed in 1750 in het bezit van Jan van Schagen die ook eigenaar van de buitenplaats Daalhuizen werd. Van Schagen heeft de buitenplaats aanzienlijk vergroot. De financiële inspanningen gingen echter zijn draagkracht te boven, zodat bij zijn overlijden in 1754 de buitenplaats zwaar met schulden was belast. De veiling van het landgoed en de overige bezittingen leverde niet voldoende op om alle schuldeisers te compenseren. Het goed kwam in bezit van schuldeiser C.L. Kerksteen die als curator optrad. Tussen 1786 en 1892 kende de buitenplaats een groot aantal eigenaren.

In 1892 werd het gekocht door het Aartsbisdom Utrecht. De nieuwe gebruikers waren de zusters van De Goede Herder die hun moederhuis in Zoeterwoude hadden. Op het terrein verrezen tal van nieuwe gebouwen, waaronder een kapel, gesticht, school en een woning voor de rector. In 1906 werd het oude landhuis gesloopt.

In 1973 komt het handen van de Agrarische Hogeschool Larenstein. Het gebouw werd in 1993 uitgebreid en het gehele terrein wed opnieuw ingericht naar ontwerp van Vlug, bureau voor landschapsarchitectuur en stedebouw.

Bewoners

 • 1700 - Willem van Heuckelom
 • - Johan Frederick van Heuckelom
 • - 1736 Frederik baron van Dedem
 • 1736 - 1750 Willem van Eenhoorn
 • 1750 - 1754 Jan van Schagen
 • - 1786 C.L. Kerksteen
 • 1892 - Aartsbisdom Utrecht
 • 1973 - Agrarische Hogeschool Larenstein

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Agrarische Hogeschool Larenstein

Opengesteld

 • Onbekend

Bronverwijzing

 • Parels van de oostelijke Veluwezoom

Foto's © Albert Speelman 2024

@