Buitenplaats Ommershof

Ligging

Velp

Geschiedenis

Het was van oorsprong een boerderij. In 1621 komt de naam 'Ommeren stede' voor. In de 17e eeuw moet op het terrein van de boerderij een landhuis zijn gebouwd. Op een tekening uit omstreeks 1700 is een bescheiden landhuis te midden van een formele tuin afgebeeld. In die tijd was het landgoed in het bezit van Lucas Hackfoort, die het in 1737 verkocht aan Gerhard Wilbreninck en zijn vrouw.

Het komt in 1786 in het bezit van Jan Carel baron van Eck. Het huis wordt omschreven als: "een Buytenplaats den Omershoff genaamt, met het Huys, Stalling, Separate Tuynsmans Woningh, Melkhuys en ruimte voor Rytuygen, Koe en paarde Stallinge, Laanen, Plantage, ... Tuynen, Boomgaerd en Menagerie". In de 19e eeuw kende de buitenplaats vier eigenaren, totdat het landgoed in 1872 in percelen werd geveild. Het hoofdgebouw werd aangekocht door de gebroeders Ter Linden, die er een leerlooierij begonnen. De grachten werden gedempt, de bovenverdieping van het huis werd gesloopt en rondom het huis verrees een arbeiderswoonwijk. Na opheffing van de leerlooierij werd het restant van het huis verbouwd tot vijf woningen.

Bewoners

  • - 1737 Lucas Hackfoort
  • 1737 - Gerhard Wilbreninck
  • 1786 - Jan Carel van Eck
  • - Jacob Matthijs Simons
  • - Daniël Michiel Vollenhoven,
  • 1872 - gebroeders Ter Linden

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Foto's © Albert Speelman 2024

@