Hofstede Meervliet

Ligging

Velsen - Meervlietstraat

Geschiedenis

In 1681 werd de Amsterdamse wapen- en ijzerhandelaar Louys Trip eigenaar van de hofstede. Zijn Dirk Munter legde na 1692 de hofstede Meervliet aan. In 1727 erfde mr. Lucas Trip de hofstede van de weduwe van mr Dirk Munter, Catharina Laurentius.

In 1782 splitsten Maria Trip en haar echtgenoot mr. Willem Boreel het terrein van de buitenplaats in drie delen.

 

 • 1ste deel: het huis Meervliet
 • 2de deel: een deel 'met boomgaarden, bosschen, plantagien ... en een stuk bosch genaamd Lievendaal'
 • 3de deel: een gedeelte van het bos achter de buitenplaats Velsenbeek

 

Deel drie werd gekocht door Johann Goll van Franckenstein sr. en bij zijn butenplaats Velserbeek gevoegd. Deel twee voegde Archibald Hope bij zijn buitenplaats Waterland. Deel een ging via Hendrik Kromhout naar mr. Joan Cornelis van der Hoop, die voor die tijd de buitenplaats Meerhoef had bewoond.

In 1825 werd Meervliet gekocht door F.W. Kogge Muilman. Hij heeft het huis vergroot.

Sinds 1877 was het huis in eigendom van jhr. Jacob Willem Gustaaf Boreel van Hogelanden. Hij heeft het in 1926 verkocht aan de Velsense aannemer H van Oudshoorn, die het herenhuis liet slopen. Op het terrein bouwde hij een aantal villa's.

Als restant van de buitenplaats bleven over de muur vande moestuin en een toegangshek met de naam Meervliet.

Bewoners

 • 1681 - Louys Trip
 • - 1727 Catharina Laurentius
 • 1727 - mr. Lucas Trip
 • - 1782 Maria Trip x mr Willem Boreel
 • 1782 Hendrik Kromhout
 • 1782 - mr.Joan Cornelis van der Hoop
 • 1825 - F.W. Kogge Muilman
 • 1877 - 1926 jhr. Jacob Willem Gustaaf Boreel van Hogelanden

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@