Buitenplaats Tolsduin

Ligging

Velsen - ten zuiden van de Tolsduinerlaan

Andere benaming

Oud Tolsduin

Geschiedenis

In 1734 komt het in bezit van mr. Pieter van de Poll.

Bewoners

  • 1734 - mr. Pieter van de Poll

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

De buitenplaats is verdwenen, maar er is nog een restant van een voormalige vijver zichtbaar. Deze vijver is nu een plantsoen midden op de Lijsterbaan in IJmuiden.

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • IJmuider Courant van 5 september 2012

Foto's © Albert Speelman 2024

@