Buitenplaats Velserduin

Ligging

Velsen - ten zuiden van de Herenduinweg

Geschiedenis

In 1796 was de buitenplaats eigendom van Cornelia Maria Wils, weduwe van François Gerhard Beeldsnijder. Zij kocht omstreeks 1809 de naburige hofstede Plakkersbos en voegde de twee hofsteden samen.

Omstreeks 1837 was het in bezit van J. van der Smissen. Het huis werd in 1907 afgebroken.

Bewoners

  • 1796 - Cornelia Maria Wils
  • 1837 - J van der Smissen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

De buitenplaats is verdwenen, maar er is nog een restant van een voormalige vijver zichtbaar. Deze vijver is nu een plantsoen midden op de Lijsterbaan in IJmuiden.

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2018

@